Thebloggers.com.cy

Το επενδυτικό πακέτο Γιούγκερ και η αποτυχία της Κυβέρνησης

Του Νεοκλή Συλικιώτη

Ευρωβουλευτής, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ

 

 

Το επενδυτικό πακέτο Γιούγκερ παρουσιάστηκε ως η απάντηση στην κρίση και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες δεσμεύσεις της νέας Κομισιόν, η οποία στηρίχθηκε ένθερμα και από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα όμως αντί να δοθούν νέα χρήματα σε δημόσιες επενδύσεις, το επενδυτικό σχέδιο χρησιμοποιεί κυρίως χρήματα από υφιστάμενα κονδύλια της ΕΕ, όπως για παράδειγμα €2,7δις από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” και €3,3δις από το πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη”. Εξίσου προβληματικό είναι το γεγονός πως το πακέτο Γιούγκερ βασίζεται στις ιδιωτικές επενδύσεις και στόχο έχει να μειώσει το ρίσκο για τους ιδιώτες επενδυτές.

Από τα στοιχεία δε που δημοσιοποίησε η Κομισιόν για το πρώτο τρίμηνο του 2016 είναι σαφές πως τα χρήματα από το πακέτο Γιούγκερ πηγαίνουν κυρίως σε ανεπτυγμένα κράτη της ΕΕ και όχι στα κράτη, των οποίων η οικονομία έχει διαλυθεί λόγω των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών της σκληρής λιτότητας. Έτσι η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα απουσιάζουν εντελώς από το επενδυτικό σχέδιο της Κομισιόν. Δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε στα 42 προγράμματα υποδομών και καινοτομίας αλλά ούτε και στα 84 προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, υπεύθυνος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Γ. Κατάινεν, σε συνάντηση που είχαμε πρόσφατα στο Στρασβούργο, μου διευκρίνισε πως δεν κατατέθηκε καμία πρόταση από την Κύπρο ώστε να μπορέσει να συμπεριληφθεί στον επενδυτικό σχεδιασμό! Επισήμανε μάλιστα πως, καθώς έχει διαπιστωθεί έλλειψη ενημέρωσης στην Κύπρο, η Κομισιόν άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης ώστε να υπάρξει συμφωνία με τις τράπεζες προκειμένου να επωφεληθούν οι ΜμΕ της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η δήλωση του Αντιπροέδρου Κατάινεν πως η Κύπρος δεν έχει καταθέσει καμία πρόταση για να συμπεριληφθεί στον επενδυτικό σχεδιασμό του πακέτου Γιούνγκερ, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης. Ποια βήματα έχει κάνει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του επενδυτικού πακέτου; Και με ποια κριτήρια αποφάσισε ότι τα πιο πάνω προγράμματα δεν ήταν απαραίτητα για την Κυπριακή οικονομία;

Παρά τις μεγάλες αδυναμίες και ανεπάρκειες του πακέτου Γιούνκερ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πως το πρώτο τρίμηνο του 2016 χρηματοδοτήθηκαν 42 προγράμματα υποδομών και καινοτομίας και 84 προγράμματα στήριξης ΜμΕ. Και η Κύπρος απουσίαζε.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση εξαντλείται σε διθυράμβους ώστε να πείσει για το  success story των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει οδηγώντας τον κυπριακό λαό στην φτωχοποίηση και την νεολαία ιδιαίτερα στην ανεργία και την μετανάστευση. Και ακόμη δεν έχει μια συγκροτημένη αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

 Ως αποτέλεσμα, πέραν του ότι η Κύπρος θα παραμείνει εγκλωβισμένη στις πρόνοιες του μνημονίου μέχρι να ξεπληρώσει το 75% του χρέους της (κάτι  που υπολογίζεται να γίνει λίγο πριν το 2031), αποδεικνύεται επίσης πως είναι φρούδες ελπίδες οι βαρύγδουπες διακηρύξεις της Κυβέρνησης για επενδύσεις, οι οποίες θα έδιναν ώθηση στην οικονομία.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η αντιμετώπιση της κρίσης και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις πολιτικές λιτότητας που προωθεί και στηρίζει ως ιδεολογικό μανιφέστο η Κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να δοθούν νέα κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες να δώσουν ώθηση στην πραγματική οικονομία, να συμβάλλουν στην δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους, και να στηρίξουν τις ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Εξίσου σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν κονδύλια από την ΕΕ για επενδύσεις που απαιτείται να γίνουν σε υποδομές, σε διάφορες τομείς, με στόχο την κοινωνική ανάπτυξη προς όφελος του κυπριακού λαού.