Thebloggers.com.cy

Σκάνδαλο ολκής τα ΧΥΤΑ και τα λύματα

Του Δημήτρη Π. Λόρδου

Υποψήφιος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Επαρχίας Αμμοχώστου

 

 

Η μείωση της δημιουργίας στερεών απορριμμάτων, κυρίως σκυβάλων από συσκευασίες προϊόντων, είναι αδιαμφισβήτητα ή πιο αποδοτική πρακτική στην ορθολογική διαχείριση τους.

Όμως επειδή η δημιουργία κάποιων σκυβάλων είναι αναπόφευκτη μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικές ανακύκλωσης για να μειώσουμε την επιβάρυνση στους φυσικούς πόρους και κατ’ επέκταση στο φυσικό μας περιβάλλον.

Έχει αποδεικτεί ότι ο πιο αποδοτικός τρόπος εφαρμογής της ανακύκλωσης είναι ο διαχωρισμός του οργανικού μέρους αυτών από τα μη οργανικά, στην πηγή που δημιουργούνται τα σκύβαλα και είναι αυτό που έντονα συστήνει σχετική οδηγία της Ε.Ε.

Τα μη οργανικά απορρίμματα, δηλαδή το πλαστικό, τα μέταλλα, το γυαλί και τα μεταλλικά απορρίμματα απορρίπτονται και συλλέγονται όλα μαζί ανάμεικτα, πρώτον για να διευκολύνουν τον πολίτη για να συμμετέχει στην ανακύκλωση και δεύτερον για να έχει ο ανακυκλωτής περισσότερα υλικά να διαχειριστεί, τα οποία μάλιστα θα είναι καθαρά από π.χ. αποφάγια και άλλα οργανικά υλικά που θα προκαλούσαν ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας ως και αχρείαστα έξοδα καθαρισμού και απολύμανσης υλικών.

Τα οργανικά απορρίμματα, όπως αποφάγια, φύλλα, κλαδιά, γρασίδι και το χαρτί συλλέγονται και αυτά όλα μαζί και αφού τεμαχιστούν απορρίπτονται σε κλειστές δεξαμενές αναερόβιας χώνεψης, όπου χωρίς καμιά δυσοσμία θα χωνευτούν σε συνθήκες απουσίας οξυγόνου για να μετατραπούν σε βιο-αέριο κατάλληλο σαν καύσιμο για συν-παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ως και υγρού χωνεμένου λιπάσματος κατάλληλου ακόμη και για οργανικές, γεωργικές καλλιέργειας.

Τα λίγα τοξικά απορρίμματα όπως  μπαταρίες και ληγμένα φάρμακα και άλλα, θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία συλλογής τους.

Με τις πιο πάνω εφαρμογές, θα επιτυγχάναμε μείωση των σκυβάλων μας κατά 75-85%, και ανάλογη μείωση στην επιβάρυνση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Οι Χώροι Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων(τα ΧΥΤΑ δηλαδή) θα ήταν τελείως αχρείαστοι και θα χρειαζόμαστε μόνο (ΧΥΤΥ) Χώρους Υγιεινής Ταφής Υπολειμμάτων (μετά από  επεξεργασία).

Από οικονομικής πλευράς, οι ανακυκλωτές θα είχαν περιθώρια να πληρώνουν για να αποκτήσουν τα σκύβαλα μας αντί του να πληρώνονται.  Δυστυχώς στην Κύπρο στο θέμα σκύβαλα λίγα λαμβάνουν υπ’ όψιν από τα πιο πάνω γιατί είναι άλλος ένας τομέας όπου τα αμαρτωλά μας κόμματα και οι ημέτεροι τους φαίνετε να καταχράζονται  εξουσίες για να επιτυγχάνουν οικονομικά οφέλη ξεδιάντροπα και εις βάρος   του φυσικού περιβάλλοντος, της οικονομίας αλλά και των πολιτών  που υποτίθεται ότι υπηρετούν.

Όσον αφορά την διαχείριση των υγρών αποβλήτων μας, η απώλεια εγχώριου πλούτου από άστοχη διαχείριση της είναι τάξεως μερικών δις ετησίως και εξηγούμε:

Τα επεξεργασμένα ή ημι-επεξεργασμένα νερά αποχετεύσεων αν διοχετεύονταν μέσω στεγανών ανοικτών καναλιών μέσα στα οποία θα υδρο-καλλιεργούσαμε καλάμια και άλγη (το πράσινο του βάλτου) πριν τα νερά διατεθούν στις συνήθης γεωργικές καλλιέργειες, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε τις απαιτούμενες πρώτες ύλες για να παράξουμε πράσινα καύσιμα για να καλύψουμε όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες στην Κύπρο αξίας άνω των 2δις. Παράλληλα το νερό που  θα διοχετευόταν  τελικά  στην γεωργία θα ήταν και απαλλαγμένο όχι μόνο από οργανικό άλλα και από τοξικό φορτίο, γιατί τα καλάμια και η άλγη θα τα απορροφούσαν.

Σημειώστε ότι σήμερα τα νερά αποχετεύσεων περιέχουν μόνο ελάχιστο ποσοστό  τοξικού φορτίου όμως το κακό είναι ότι η τοξικότητα είναι αθροιστική, δηλαδή αυξάνεται καθημερινά, και συσσωρεύεται στην γη που αρδεύει.

Η άλγη  είναι  η αποδοτικότερη γνωστή πηγή παραγωγής λαδιού κατάλληλου για βιοντίζελ με εικοσαπλάσια παραγωγικότητα από οποιοδήποτε φυτό παραγωγής λαδιού. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών όπως και άλλοι ήδη απέδειξαν επιστημονικά  το γεγονός αυτό.

Τα κατάλοιπα της άλγης, αφού ξεζουμιστεί το λάδι, αποτελούν άριστη τροφή για συστήματα αναερόβιας χώνεψης όπου όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως παράγουμε βιο-αέριο για συμπαραγωγή  ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ως και υγρό λίπασμα.

Το βιο-αέριο αποτελείται από 66% μεθάνιο ή φυσικό αέριο, αν θέλετε, και 34% CO2  . Το CO2  τόσο από τον καθαρισμό του βιο-αερίου όσο και από την καύση του μεθανίου στην ηλεκτροπαραγωγή μπορεί  με απλές μεθόδους να διαχωρίζεται για να  αποτελεί την τροφή της άλγης.

 Είναι γι’ αυτό που οι πρακτικές που περιγράφονται πιο πάνω αποτελούν την αποδοτικότερη οικολογική και οικονομική μέθοδο μετατροπής των υγρών απόβλητων σε ανεκτίμητης αξίας πλουτοπαραγωγικούς, πράσινους, εγχώριους ενεργειακούς πόρους και λιπάσματα, μάλιστα με μηδενική ρύπανση και μηδενισμό στην χρήση ορυκτών, ρυπογόνων, εισαγόμενων καυσίμων και λιπασμάτων τα οποία σήμερα μας στοιχίζουν, σε ξένο μάλιστα συνάλλαγμα,  2.5. δις. περίπου  ετησίως.

Τα καθαρά νερά που θα προκύπτουν από την διαδικασία, συστήνεται να αξιοποιηθούν στην άρδευση φυτών γλυκού σόργου το οποίο μας δίδει την πρώτη ύλη για παραγωγή αλκοόλης η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται είτε σαν βιο-βενζίνη ή/και ως  πρώτη ύλη μαζί με το λάδι στην παραγωγή του βιο-ντίζελ. Η βιο-μάζα του σόργου ενισχύει και αυτή την αναερόβια χώνεψη, τίποτε δεν πάει χαμένο.

Στην διαδικασία παραγωγής του βιο-ντίζελ συν-παράγονται και σεβαστές ποσότητες ακατέργαστου σαπουνιού γλυκερίνης η οποία είναι το βασικό υλικό στην παραγωγή παντός είδους υλικά καθαρισμού, οργανικής μάλιστα προέλευσης, ενώ τις μεγάλες ποσότητες που σίγουρα  θα πλεονάζουν, όσες και να είναι, τις αξιοποιούμε και αυτές στην αναερόβια χώνεψη.

Ας σημειωθεί ότι όλες οι εγκαταστάσεις μπορούν να γίνουν σε πλαγιές λόφων και άγονης γης, δηλαδή χωρίς να στερήσουμε τίποτε από την γεωργία. Θα απαιτηθούν συνολικά μερικές δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα τέτοιου είδους γης ανά την Κύπρο για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

Η ευρεία διάδοση του συνόλου των πιο πάνω πρακτικών θα είχε και το επιπρόσθετο κοινωνικοοικονομικό αποτέλεσμα του μηδενισμού της ανεργίας που μαστίζει τον  τόπο μας.

Ατυχώς προτάσεις για την εξ ιδίων πόρων προώθηση ενός πιλοτικού  έργου που επανειλημμένα επροτείνοντο   από τον υπογράφοντα, στην εκάστοτε νέα κυβέρνηση από του 1997, ενώ εγίνοντο με ενθουσιασμό αποδεκτές, στην συνέχεια κάποιες αόρατες υπερ-δυνάμεις σταματούσαν την προσπάθεια, παρά την σθεναρή υποστήριξη τόσο  του Κινήματος Οικολόγων όσο ΚΑΙ της ίδιας της εκάστοτε Κυβέρνησης.

Φαίνεται ότι  όταν όλα μαζί τα αμαρτωλά μας κόμματα συνεργάζονται παρασκηνιακά μπορούν να λειτουργούν ως  αόρατες υπερ-δυνάμεις που ούτε ο εκάστοτε Πρόεδρος μας μπορεί να χαλιναγωγήσει. Εξ΄ου και ο Γλαύκος Κληρίδης χαρακτήρισε την χώρα μας ως μία Μπανανία. Φαίνεται επίσης ότι οι αόρατες υπερ-δυνάμεις πρέπει να έχουν τόσο σεβαστή υποχρέωση στις ξένες  πετρελαιοεταιρείες, που αδίστακτα ξεπουλούν ακόμη και συμφέροντα της χώρας τους, τόσο μεγάλα που αγγίζουν τα όρια των εθνικών συμφερόντων. Και δεν χρειάζεται να πει κάποιος  πως θα έπρεπε να χαρακτηρίζουμε τέτοιες αόρατες υπερδυνάμεις.

Είναι γι’ αυτό που η εισδοχή στην Βουλή, ανιδιοτελών ατόμων όπως είναι οι υποψήφιοι του αποδεδειγμένα καθαρού Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών είναι επιτακτική ανάγκη τεράστιας  σημασίας. Έτσι μόνο κτυπούμε όλα τα κακώς έχοντα στην ρίζα τους.