Thebloggers.com.cy

Έχουμε 20 οικο-Λόγους για να ψηφίσουμε τους οίκο-αντιπροσώπους μας

Του Αντρέα Φασουλίδη

Υποψήφιος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Επαρχίας Αμμοχώστου

 

 

1ος οικο-Λόγος : Είμαστε το Κίνημα των Οικολόγων με την Συνεργασία των οργανωμένων Πολιτών.

2ος οικο-Λόγος : Είμαστε τα Κινήματα με τις καθαρές, διαυγείς πράσινες φωνές που δεν έχουν εκ φύσεως,  καμία εμπλοκή στα σκάνδαλα αλλά είναι δίπλα στους πολίτες και επιζητούν να αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη.

3ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για τη θεσμοθέτηση δημοψηφίσματος σε Εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, για όλα τα σημαντικά   θέματα   που   άπτονται   της  ειρηνικής διαβίωσης του Κυπριακού Λαού στο σύνολό του.

4ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για τη θεσμοθέτηση, όπως σε περιπτώσεις διενέργειας δημοψηφίσματος, όπου το αποτέλεσμα – η βούληση των Πολιτών – είναι διαφορετική από τις   αποφάσεις   των   αντιπροσώπων   του,   αυτοί   πρέπει   άμεσα   να ανακαλούνται και να προκηρύσσονται εκλογές.

5ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για τη   διά   νόμιμων   μέσων   αξιολόγηση,   προώθηση   και   απαίτηση λογιστικού ελέγχου του συνολικού χρέους του Κυπριακού Κράτους από συμβούλιο ειδικών επιστημόνων και νομικών.

6ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για να   προωθηθούν   μελέτες   και   διορθωτικές   κινήσεις   που   αποσκοπούν στην εξάλειψη του εξωτερικού και γενικά δημόσιου χρέους της χώρας και   τη   νομοθετική   θεσμοθέτηση   ισοσκελών   κρατικών προϋπολογισμών.

7ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για τη δημιουργία δημόσιου φορέα – κρατικής τράπεζας που θα αναλάβει όλα   τα   πραγματικά   μη   εξυπηρετούμενα   δάνεια,   με   σκοπό   την αποτροπή ξεπουλήματος των περιουσιών του Κυπριακού Λαού στους διεθνείς τραπεζικούς – τοκογλύφους.

8ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την προστασία των ευάλωτων ομάδων της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης.

9ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   άμεση   θεσμοθέτηση   νομικού   πλαισίου   από   την   Πολιτεία   όσον αφορά τα δάνεια σε Ελβετικό φράγκο για την επαναφορά τους στην συναλλαγματική ισοτιμία εκδόσεως τους.

10ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για να απαγορευθεί διά νόμου η πώληση – ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων   της   Κυπριακής   Δημοκρατίας   όπως   οι   ημικρατικοί οργανισμοί.   Να   προωθηθεί   ο   εκσυγχρονισμός   και   η αποκομματικοποίηση τους.

 11ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για να   στοιχειοθετηθούν   και   να   καταγγελθούν   όλα   τα   νομοσχέδια   που αντίκεινται   στο   Σύνταγμα   της   Κυπριακής   Δημοκρατίας   για   τη«διάσωση»   και   τη   σωτηρία   ιδιωτικών   εταιρειών   όπως   είναι   τα τραπεζικά ιδρύματα.

12ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   αξίωση   από   την   Πολιτεία   για   κατάργηση   των   προνομίων των Τραπεζών σε βάρος του Λαού μας.

13ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την αξίωση από την Πολιτεία για εφαρμογή του άρθρου 26 του Συντάγματος   και   των   άλλων   προστατευτικών   για   το   Λαό συνταγματικών προνοιών.

14ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   καταπολέμηση   της   τοκογλυφίας   και   της   αφαίμαξης   του Λαού από τη ληστρική διάθεση των εξουσιαστών του και την αξίωση για αλλαγή της τοκογλυφικής νομοθεσίας.

15ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   άμεση   εφαρμογή   Γενικού   Σχεδίου   Υγείας   που   να   έχει   στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο και όχι το κέρδος εις βάρος του ανθρώπινου πόνου, με σκοπό τη μείωση και τελικά το ξεπέρασμα της κοινωνικής ανισότητας και στον τομέα αυτό.

16ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   αλλαγή   του   μοντέλου   ανάπτυξης   με   στροφή   στον πρωτογενή   και   δευτερογενή τομέα  της   οικονομίας τη   γεωργίας,   στην κτηνοτροφία,   στην   αλιεία,   στη   βιοτεχνία   και   βιομηχανία   –   με  την εισαγωγή   νέων   τεχνολογιών,   φιλικών   στο   περιβάλλον   και   στον άνθρωπο.

17ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για τη στήριξη της έρευνας και της τεχνολογίας με αξιοποίηση του νεανικού επιστημονικού προσωπικού.

18ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την εκπόνηση και εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής για την πληθυσμιακή ανάπτυξη της χώρας, αντιμετώπιση της μετανάστευσης επιστημονικού   προσωπικού   και   την   αντιμετώπιση   της υπογεννητικότητας με μέτρα στήριξης του θεσμού της οικογένειας.

19ος οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την   εισαγωγή   περιβαλλοντικών   πολιτικών   στα   πλαίσια   μιας αειφόρου   και   κυκλικής   οικονομίας   που   να   δημιουργήσει   χιλιάδες πράσινες θέσεις εργασίας.

20ός οικο-Λόγος : Εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση του πραγματικού κόστους για την οικονομία από την κακοδιαχείρηση της φύσης και των ζώων.

Με τη ψήφο σας στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μπορούμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στην ανανέωση της πολιτικής κουλτούρας στο νησί μας ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας .